Voorzitter – Algemene Zaken: Boyd Ijzelenberg
E-mail: algemenezaken@ozc-rotterdam.nl

Kantinezaken: Boyd Ijzelenberg
Telefoon: 06 – 25 11 31 94
E-mail: kantine@ozc-rotterdam.nl

OZC – BSO coördinatie: Danny Schipper
E-mail: voorzitter@ozc-rotterdam.nl

Accommodatie – coordinatie, beheer & onderhoud:

Geluidsinstallatie (Beheerder): Jordi Schipper
Telefoon: 06 – 47 84 70 32

Telefoon, internet, e.d.: Vinny Potter

Gas, water en elektra: Boyd Ijzelenberg

Onderhoud pand: Dennis van de Berg
Telefoon: 06 – 33 71 43 41